2020 was door de Coronacrisis een moeilijk en zwaar jaar voor de zelfstandigen en voor het RSVZ.

Enerzijds heeft het RSVZ een belangrijke rol gespeeld in de beheersing van de economische gevolgen voor de zelfstandigen door hen te begeleiden, te informeren en te waken over de goede toepassing van de crisismaatregelen die door de regering werden genomen...

Het doel van alle coronamaatregelen die door de regering werden genomen, was het ondersteunen van de zelfstandigen. Naarmate de crisis evolueerde, werden de ondersteuningsmaatregelen aan de noden van de zelfstandigen aangepast. Zo zijn we in één jaar tijd van drie steunmaatregelen naar een vijftiental regelingen gegaan.

0

zelfstandigen dat het crisisoverbruggingsrecht ontving in 2020

(bron SEQUOIA)

0

toegekende aanvragen tot vrijstelling van bijdragen in 2020

(bron ACASTI 4.05.2021)

0

toegekende aanvragen tot uitstel van betaling van bijdragen in 2020

waarvan 148.009 met betrekking tot de in 2020 verschuldigde regularisatiebijdragen 2018 en 336.450 met betrekking tot de voorlopige bijdragen van 2020 (bron ACASTI 4.05.2021)

43.385 oproepen in 2020, 82 gemobiliseerde sociaal inspecteurs en controleurs, 5.634 oproepen op 18 maart 2020 alleen al… Duizelingwekkende cijfers van het callcenter Corona, het gratis nummer dat door het RSVZ in het leven werd geroepen om de zelfstandigen te ondersteunen in deze ongeziene crisissituatie.