Personeel

Enkele cijfers over
het personeel

werknemers die werken met sociale distantie en maskeren

Aanwerven in tijden van corona

Eind maart werden alle aanwervings- en bevorderingsprocedures on hold gezet. Vanaf eind mei werden de selectiegesprekken en selectietests hervat volgens de nieuwe sanitaire voorschriften. Uiteindelijk konden heel wat aanwervingen en bevorderingen die voorzien waren in het personeelsplan, worden georganiseerd. In totaal werden 34 personeelsleden aangeworven in 2020.

 

Hun onthaal en opleiding verliepen grotendeels op afstand via bestaande e-learningmodules. Toch werd er in september voor alle nieuwkomers in 2020 een opleidingsprogramma georganiseerd waarbij ze ook voor een deel fysiek aanwezig waren in het hoofdkantoor in Brussel (vanzelfsprekend rekening houdend met alle sanitaire voorschriften).  Uit de "Are you happy"-gesprekken (6 maanden na indiensttreding) is tot nu toe gebleken dat de nieuwkomers doorgaans tevreden zijn over hun onthaal en hun integratie, ondanks de moeilijke omstandigheden. 

Evolutie van het aantal personeelsleden
van 2016 tot 2020

 

Chart by Visualizer
 

0
medewerkers

Met de volgende indeling:

518 vrouwen

269 mannen

628 telewerkers

NB:

Vóór COVID: 572 telewerkovereenkomsten of aanhangsels afgesloten (opgelet, gepensioneerden zijn meegerekend) 

Vóór COVID: 528 telewerkovereenkomsten of aanhangsels onder de nog actieve personeelsleden op 31/12/2020

Sinds COVID: 100 nieuwe telewerkovereenkomsten of aanhangsels ondertekend tot 31/12/2020

395 Nederlandstaligen0%

392 Franstaligen0%

15%

Contractuelen

85%

Statutairen

19%

Deeltijds

81%

Voltijds

Verdeling volgens niveau

Niveau A0%

Niveau B0%

Niveau C0%

Niveau D0%

Verdeling volgens leeftijd

60-65 jaar oud0%

50-59 jaar oud0%

40-49 jaar oud0%

30-39 jaar oud0%

18-29 jaar oud0%