Ontmoeting: Isabelle Duroy, attaché bij het centraal bestuur van de Nationale Hulpkas.

Ontmoeting: Isabelle Duroy, attaché bij het centraal bestuur van de Nationale Hulpkas

Isabelle Duroy, die de leesbaarheid van de documenten bij de Nationale Hulpkas, het socialeverzekeringsfonds van het RSVZ, opvolgt, blikt terug op het dagelijks leven van de medewerkers van de Hulpkas in 2020.

Isabelle Duroy

Hoe hebben de dossierbeheerders van de Nationale Hulpkas het jaar 2020 beleefd?

Als een engagement, een solidariteit en een wil om het steeds beter te doen. We zijn geëvolueerd van 3 maatregelen in de maand maart 2020 naar een vijftiental maatregelen in januari 2021. Er moest op korte tijd ontzettend veel informatie verwerkt en aangeleerd worden. Al deze reglementaire bepalingen overlappen elkaar, vervangen elkaar, zijn een voortzetting van elkaar, ... Daarnaast hebben we ook onze informatieopdracht tegenover de zelfstandigen en onze aangeslotenen, die evenveel tijd in beslag neemt als de verwerking van de dossiers. Men mag ook niet vergeten dat de hoeveelheid werk als gevolg van het coronavirus zich maand na maand is blijven opstapelen bovenop de "gewone" dossiers die we zijn blijven verwerken.

 

Ik denk dat het jaar 2020, wat de personeelsleden betreft, in drie grote tijdvakken kan worden onderverdeeld op het niveau van het beheer van de crisis. Zo hebben we de periode van maart tot juni, de zomerperiode, en daarna de periode van de "nieuwe lockdown" vanaf oktober.

 

In juni, 3 maanden na het begin van de pandemie, hadden we een rondvraag georganiseerd. Wat globaal opviel in die ronde tafel was een echte geest van solidariteit: "Alle hens aan dek, ook vanop afstand!".

 

Met de zomer komen de eerste verzoeken binnen om, naast de telewerkvergaderingen, ook fysieke vergaderingen te organiseren. De behoefte om de collega's terug te zien is sterk aanwezig. De steunmaatregelen worden diverser, maar meer aangeslotenen kunnen worden geholpen en de afbouw van de lockdown lijkt de terugkeer naar het normale aan te kondigen. 

 

Vanaf midden oktober 2020 wordt de werklast opnieuw groter, de maatregelen zijn steeds complexer om uit te voeren en het werk onder permanente tijdsdruk begint zijn tol te eisen bij de teams. De mensen krijgen het moeilijk met de situatie, ook om alleen thuis te werken en om het hoofd te moeten bieden aan de noodkreten van de aangeslotenen aan de telefoon. Gelukkig blijft de tevredenheid wanneer een overbruggingsrecht terecht kan worden toegekend, de motivatie voeden.

Hoe zijn jullie erin geslaagd om elke nieuwe maatregel snel toe te passen?

Gelukkig werken we met een informaticatoepassing die elke twee weken kan aangepast worden. Daardoor vermijden we om al te veel achterstand op te lopen wat de betalingen aan de zelfstandigen betreft, ook wanneer maatregelen wijzigen.

 

De beheerders op afstand opleiding geven over de nieuwe maatregelen, die steeds complexer zijn, blijkt soms wel wat ingewikkelder. Ze worden dagelijks bedolven onder mails, telefoons en stresssituaties die ze moeten beheren.

Wie neemt contact op met de Nationale Hulpkas?

Uiteraard onze aangeslotenen, maar ook zelfstandigen die bij andere fondsen zijn aangesloten. In het begin van de pandemie namen de zelfstandigen contact op met het callcenter Corona, dat ook versterkt werd door vrijwilligers van de Nationale Hulpkas. Bovendien moet gezegd worden dat dit ook buiten de pandemie geldt: wanneer de mensen geen antwoord vinden op hun vragen, nemen ze contact met ons op. Hun vragen werden op exact dezelfde manier behandeld als die van onze aangeslotenen.

Het specifieke werk van de Hulpkas is het opvolgen van zijn aangeslotenen en in het bijzonder van zijn ambtshalve aangeslotenen, die dus vaak mensen in financiële, economische of sociale moeilijkheden zijn. Onze opdracht bestaat er ook in om mensen te informeren aangezien we een openbare instelling zijn. Onze plicht draait rond de sociale bescherming van de zelfstandigen. 

Op 13 maart 2020 valt de beslissing van de regering: België gaat in lockdown. Om zijn opdracht te kunnen blijven vervullen en tegelijkertijd aan de regeringsmaatregelen te voldoen...

Iedereen ziet de regeringsmaatregelen en de toegekende rechten… En dan is er het werk achter de schermen om ervoor te zorgen...

43.385 oproepen in 2020, 82 gemobiliseerde sociaal inspecteurs en controleurs, 5.634 oproepen op 18 maart 2020 alleen al, …. Duizelingwekkende cijfers van het callcenter Corona, het gratis nummer dat door het RSVZ...

Het doel van alle coronamaatregelen die door de regering werden genomen, was het ondersteunen van de zelfstandigen...

In 2019 werd op het RSVZ de Agile-werkmethode uitgerold. Zo willen we de zelfstandigen een dienstverlening aanbieden die gericht is op oplossingen en tegelijkertijd de meest aangewezen en doeltreffendste manier vinden voor de medewerkers van het RSVZ om hun taken uit te voeren.