2020: een daadkrachtig Agile jaar

2020: een daadkrachtig Agile jaar

In 2019 werd op het RSVZ de Agile-werkmethode uitgerold. Zo willen we de zelfstandigen een dienstverlening aanbieden die gericht is op oplossingen en tegelijkertijd de meest aangewezen en doeltreffendste manier vinden voor de medewerkers van het RSVZ om hun taken uit te voeren. Het gaat om empowerment, voordeel halen uit veranderende werkmethoden en uit nieuwe technologieën, en om het creëren van nieuwe werkomgevingen. We mogen zeggen dat 2020 en de coronacrisis ervoor hebben gezorgd dat deze manier van werken in het DNA van het RSVZ werd gegrift. 

Scrum taakbord op een donkere muur in een kantoor

Een mentaliteitsverandering vergt vaak tijd en vereist dat elke medewerker een actieve deelnemer wordt en niet alleen een uitvoerder. Het jaar 2020 en de gezondheidscrisis betekenden een ware boost voor de implementatie van de Agile-methode. 


Gedurende het hele jaar 2020 hebben de diensten samengewerkt en elkaar ondersteund, zodat de coronamaatregelen op uniforme wijze aan de zelfstandigen konden worden uitgelegd en snel konden worden toegepast. De noodtoestand waarin de zelfstandigen zich bevonden, noopte het RSVZ tot actie. Alle Agile-principes werden door de diensten in de praktijk gebracht: snelheid, creativiteit, flexibiliteit, inventiviteit, samenwerking en oplossingsgerichtheid. Wanneer we de verwezenlijkingen van 2020 vergelijken met die van 2019, stellen we vast dat het RSVZ erin geslaagd is om uit te voeren wat gepland was en tegelijk om zijn toepassingen en dienstverlening als gevolg van de coronacrisis aan te passen.


Zoals overal, bleek het jaar op het vlak van uitwisseling en communicatie het moeilijkst. Alles vanop afstand beheren was geen sinecure, maar door van dag tot dag de prioriteiten te herschikken en taak per taak te volbrengen, konden wij onze opdracht verwezenlijken: de bescherming van het sociaal statuut van de zelfstandigen.

Het doel van alle coronamaatregelen die door de regering werden genomen, was het ondersteunen van de zelfstandigen. Naarmate de crisis evolueerde, werden de ondersteuningsmaatregelen aan de noden van de zelfstandigen aangepast...

Iedereen ziet de regeringsmaatregelen en de toegekende rechten… En dan is er het werk achter de schermen om ervoor te zorgen...

43.385 oproepen in 2020, 82 gemobiliseerde sociaal inspecteurs en controleurs, 5.634 oproepen op 18 maart 2020 alleen al, …. Duizelingwekkende cijfers van het callcenter Corona, het gratis nummer dat door het RSVZ...

Op 13 maart 2020 valt de beslissing van de regering: België gaat in lockdown. Om zijn opdracht te kunnen blijven vervullen en tegelijkertijd aan de regeringsmaatregelen te voldoen...

Isabelle Duroy, die de leesbaarheid van de documenten bij de Nationale Hulpkas, het socialeverzekeringsfonds van het RSVZ, opvolgt, blikt terug op het dagelijks leven van de medewerkers van de Hulpkas in 2020.