Het callcenter Corona: het contactpunt voor alle zelfstandigen

Het callcenter Corona: het contactpunt voor alle zelfstandigen

43.385 oproepen in 2020, 82 gemobiliseerde sociaal inspecteurs en controleurs, 5.634 oproepen op 18 maart 2020 alleen al, …. Duizelingwekkende cijfers van het callcenter Corona, het gratis nummer dat door het RSVZ in het leven werd geroepen om de zelfstandigen te ondersteunen in deze ongeziene crisissituatie. 

telewerkende vrouw aan de telefoon

Het callcenter Corona werd op enkele dagen tijd uit de grond gestampt en is een idee van het RSVZ. "De inspectiedienst kon niet langer op het terrein werken. Daarnaast beseften we dat het essentieel was om de zelfstandigen die zich in een crisissituatie bevonden te helpen, aangezien alles moest sluiten", verduidelijkt Muriel Galerin, hoofd van de directie Eerlijke concurrentie van het RSVZ. "We wisten dat voor veel zelfstandigen de situatie rampzalig zou zijn. We hebben dus beslist om een speciaal telefoonnummer in het leven te roepen. Het was toen vrijdag 13 maart. Maandagochtend was het callcenter operationeel. Tijdens het weekend hebben we alle controleurs en inspecteurs op de hoogte gebracht zodat ze maandag om 8 uur paraat zouden zijn. De dienst Informatica heeft op zijn beurt België doorkruist om het nodige materiaal uit te delen, zoals headsets, telefoons, .... Het callcenter heeft een grote responsiviteit gevraagd van de inspecteurs en van de controleurs, die een andere rol kregen toebedeeld. Het RSVZ heeft zich ten dienste gesteld van de zelfstandigen."

 

De eerste dagen zaten we soms met een piek van meer dan 5.600 oproepen. Zelfs met de 6 ingestelde telefoonlijnen waren de sociaal inspecteurs en controleurs met te weinig om de vragen van de zelfstandigen te beantwoorden. Vrijwilligers van andere diensten schoten hen dus te hulp. "In het begin was het angstaanjagend, we kregen de ene oproep na de andere, de telefoon stond roodgloeiend", vertelt Michael Sadet, sociaal controleur bij het RSVZ. "Momenteel is het een stuk kalmer. Het was gespannen tot het einde van de zomer omdat er meerdere systemen van overbruggingsrecht naast elkaar liepen en de maatregelen voortdurend veranderden. Sindsdien zijn de regels aanzienlijk eenvoudiger geworden."

Samenwerken

Het aantal oproepen werd doorheen de tijd weliswaar beheersbaarder, maar de vragen werden almaar complexer. Vaak zijn er opzoekingen voor nodig. Die opzoekingen worden door andere diensten van het RSVZ uitgevoerd, namelijk de diensten Externe Audit en Algemene en Juridische Studiën. De rol van het callcenter Corona is duidelijk, het is de eerste lijn om de algemene vragen van de zelfstandigen te beantwoorden. Voor meer gespecialiseerde vragen over specifiekere situaties, zoals die van de actieve gepensioneerden of van de zelfstandigen in bijberoep, zijn er opzoekingen nodig. Die vragen worden dus naar de betrokken diensten doorverwezen. Zodra er een antwoord is, nemen de personeelsleden van het callcenter Corona weer contact op met de zelfstandige. "Al die specifieke vragen hebben uiteindelijk geleid tot een FAQ-lijst", licht Michael Sadet toe. "Dankzij die lijst kunnen we de zelfstandige onmiddellijk een antwoord geven als dezelfde vraag weer naar boven komt. Om even een beeld te schetsen, in 2020 hadden we 166 pagina's met vragen en antwoorden in beide talen".

Oplossingen vinden

"Sommige zelfstandigen bevinden zich in een erg moeilijke situatie. Je voelt hun ontreddering. Om die reden werd ook een callcenter Morele Steun opgericht, waarnaar ik sommige zelfstandigen heb kunnen doorverwijzen. Soms krijg je ook met specifieke problemen te maken, zoals over de verzekeringsplicht", licht Michael Sadet toe, "maar oproepen van zelfstandigen beantwoorden is steeds emotioneel en tegelijk interessant, aangezien je altijd probeert om oplossingen te vinden voor de problemen van de zelfstandige."

Het doel van alle coronamaatregelen die door de regering werden genomen, was het ondersteunen van de zelfstandigen. Naarmate de crisis evolueerde, werden de ondersteuningsmaatregelen aan de noden van de zelfstandigen aangepast...

Op 13 maart 2020 valt de beslissing van de regering: België gaat in lockdown. Om zijn opdracht te kunnen blijven vervullen en tegelijkertijd aan de regeringsmaatregelen te voldoen...

Iedereen ziet de regeringsmaatregelen en de toegekende rechten… En dan is er het werk achter de schermen om ervoor te zorgen...

Isabelle Duroy, die de leesbaarheid van de documenten bij de Nationale Hulpkas, het socialeverzekeringsfonds van het RSVZ, opvolgt, blikt terug op het dagelijks leven van de medewerkers van de Hulpkas in 2020.

In 2019 werd op het RSVZ de Agile-werkmethode uitgerold. Zo willen we de zelfstandigen een dienstverlening aanbieden die gericht is op oplossingen en tegelijkertijd de meest aangewezen en doeltreffendste manier vinden voor de medewerkers van het RSVZ om hun taken uit te voeren.