Voorwoord

Voorwoord

2018: het sociaal statuut bestaat 50 jaar, Happy Independent’s Year!

 

1968 - 2018: het sociaal statuut van de zelfstandige blaast 50 kaarsjes uit. Dit betekent 50 jaar evolutie van de sociale zekerheid om de zelfstandige ondernemer steeds beter te verzekeren en te beschermen.

 

Doorheen de jaren groeide het aantal ondernemers sterk en intussen leveren al meer dan 1 miljoen zelfstandigen elke dag opnieuw een belangrijke bijdrage aan de Belgische economie en welvaart. Om hun fundamentele rol en hun sociale zekerheid in de kijker te plaatsen, gaven we op 21 februari 2018 het startschot voor de Happy Independent's Year-campagne in aanwezigheid van zijne majesteit koning Filip, de eerste minister en de minister van Zelfstandigen.

 

Eén van de markantste acties van de campagne was het #IMPROVER-platform. Dankzij dit interactieve platform konden de zelfstandigen ideeën voorstellen om mee de toekomst van hun statuut te bepalen. De 15 meest gelikete ideeën werden door de minister van Zelfstandigen onderzocht. Een van die ideeën, het vaderschapsverlof, werd ondertussen verwezenlijkt!

 

Het feestjaar mag de aandacht echter niet afleiden van onze core business: het RSVZ heeft zijn inspanningen en zijn investeringen voortgezet, zowel op menselijk, als op budgettair en technologisch vlak, op weg naar de voortdurende modernisering van zijn dienstverlening en een beter kennisbeheer.

 

Onze klantgerichtheid heeft overigens uitstekende resultaten behaald in het kader van een enquête die in de herfst van 2018 door een erkende syndicale organisatie werd afgenomen via mystery calls en mystery mails (88% tevredenheidsgraad).

 

Die resultaten bevestigen eens te meer het vermogen van het RSVZ om zich aan de huidige "VUCA-wereld" (Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous) aan te passen: het Rijksinstituut is nagenoeg volledig digitaal geworden, Sequoia gaat met reuzenstappen vooruit en Mypension evolueert almaar verder. Bovendien werden de nieuwe bevoegdheden die aan het Rijksinstituut werden toevertrouwd, perfect geïntegreerd. De veranderingen voltrekken zich aan een snel tempo, maar onze medewerkers zijn erin geslaagd om de tendens bij te houden en er zelfs op te anticiperen: dit is dan ook een gelegenheid om hen te bedanken voor al hun succesvolle inspanningen! We kijken dus met vertrouwen uit naar ... de volgende vijftig jaar.

 

Nog in 2018 vertrok onze adjunct-administrateur-generaal, Marc Trifin, op verdiend pensioen. We danken hem hartelijk voor het uitstekende werk dat hij binnen ons Rijksinstituut heeft verricht.

 

Tot slot is dit activiteitenverslag 2018 ook een primeur. Voor de eerste keer bieden we het verslag aan in de vorm van een - volledig intern gerealiseerde – website. We wensen u alvast een aangename ontdekkingstocht toe van onze realisaties op deze website.

Handtekening Anne Vanderstappen
Handtekening Philippe Dodrimont

Anne Vanderstappen

Administrateur-generaal

Anne Vanderstappen

Philippe Dodrimont

Voorzitter

Philippe Dodrimont