Cijfers 2018

Cijfers 2018

Het RSVZ bezit een uitgebreide verzameling statistische gegevens over het sociaal statuut van de zelfstandigen en de vennootschappen.
Op basis van deze rijke informatiebron beantwoordt het Rijksinstituut onder meer vragen van andere openbare instellingen, verstrekt het gegevens
voor wetenschappelijke onderzoeken, voert het studies uit en maakt het simulaties op.

homme assis à son bureau qui fait des calculs

Evolutie van het aantal verzekeringsplichtigen per socialeverzekeringsfonds

Toestand op 31 december

 

Socialeverzekeringsfonds

2014

2015

2016

2017

2018

Group S

36.975

37.031

37.494

38.110

38.242

Xerius

123.693

133.191

143.198

154.379

165.554

Liantis

172.626

177.932

183.614

191.066

197.536

Partena

140.401

139.392

138.068

136.813

135.901

Acerta

280.625

281.688

283.573

286.663

288.142

Securex Integrity

115.634

118.244

122.648

127.760

132.309

Incozina

12.756

12.617

12.563

12.597

12.420

Multipen

11.838

11.849

11.792

11.756

11.713

Steunt Elkander

15.348

15.307

15.140

15.003

14.800

Caisse Wallonne d’Assurances Sociales de l’U.C.M.

93.095

96.102

98.829

102.301

104.974

Nationale hulpkas voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

12.911

12.116

11.603

11.315

11.055

TOTAAL

1.015.902

1.035.469

1.058.522

1.087.763

1.112.646

 

In 2018 was er opnieuw een toename van het totaal aantal aangesloten zelfstandigen, met als eindbalans een totaal van 1.112.646 (723.206 mannen en 389.440 vrouwen). Dit is een stijging met 24.883 eenheden of + 2,29% in vergelijking met 2017.

Evolutie van het aantal verzekeringsplichtigen (zelfstandigen + help(st)ers)

Per taalgebied en aard van bezigheid

 

Taalgebieden jaren (1)

Hoofdbezigheid

Bijkomende bezigheid

Actief na pensioen(leeftijd)

Totaal

M

V

Totaal

M

V

Totaal

M

V

Totaal

Nederlands taalgebied

2015

276.378

153.891

430.269

91.785

56.874

148.659

43.588

12.991

56.579

635.507

2016

280.641

156.065

436.706

93.330

59.605

152.935

46.170

13.754

59.924

649.565

2017

284.402

158.044

442.446

96.907

64.123

161.030

48.960

14.796

63.756

667.232

2018

288.880

160.471

449.351

100.126

67.486

167.612

50.520

14.953

65.473

682.436

Frans taalgebied

2015

118.884

63.636

182.520

41.806

28.832

70.638

20.305

7.587

27.892

281.050

2016

119.613

64.237

183.850

42.566

30.736

73.302

21.533

7.966

29.499

286.651

2017

119.755

64.746

184.501

44.748

33.486

78.234

23.024

8.511

31.535

294.270

2018

120.608

65.589

186.197

45.486

35.337

80.823

24.215

8.893

33.108

300.128

Tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad

2015

59.495

20.877

80.372

8.734

6.081

14.815

5.002

2.106

7.108

102.295

2016

60.617

21.005

81.622

8.998

6.423

15.421

5.285

2.159

7.444

104.487

2017

61.677

21.359

83.036

9.513

6.887

16.400

5.600

2.348

7.948

107.384

2018

63.410

21.718

85.128

9.866

7.145

17.011

5.880

2.473

8.353

110.492

Duits taalgebied

2015

2.700

1.578

4.278

862

412

1.274

637

225

862

6.414

2016

2.664

1.579

4.243

849

427

1.276

668

229

897

6.416

2017

2.633

1.548

4.181

889

469

1.358

694

242

936

6.475

2018

2.596

1.494

4.090

876

488

1.364

700

234

934

6.388

Het Rijk

2015

457.457

239.982

697.439

143.187

92.199

235.386

69.532

22.909

92.441

1.025.266

2016

463.535

242.886

706.421

145.743

97.191

242.934

73.656

24.108

97.764

1.047.119

2017

468.467

245.697

714.164

152.057

104.965

257.022

78.278

25.897

104.175

1.075.361

2018

475.494

249.272

724.766

156.354

110.456

266.810

81.315

26.553

107.868

1.099.444

Buitenland (2)

2015

5.164

1.770

6.934

1.669

458

2.127

957

185

1.142

10.203

2016

5.965

2.026

7.991

1.586

515

2.101

1.079

232

1.311

11.403

2017

6.608

2.169

8.777

1.574

577

2.151

1.219

255

1.474

12.402

2018

7.139

2.265

9.404

1.576

611

2.187

1.328

283

1.611

13.202

Totaal regeling

2015

462.621

241.752

704.373

144.856

92.657

237.513

70.489

23.094

93.583

1.035.469

2016

469.500

244.912

714.412

147.329

97.706

245.035

74.735

24.340

99.075

1.058.522

2017

475.075

247.866

722.941

153.631

105.542

259.173

79.497

26.152

105.649

1.087.763

2018

482.633

251.537

734.170

157.930

111.067

268.997

82.643

26.836

109.479

1.112.646

(1) Toestand op 31 december
(2) Dit zijn de zelfstandigen die niet in België gedomicilieerd zijn, maar hier wel hun activiteit uitoefenen.

 

Bij de hoofdberoepen is er een stijging van 722.941 naar 734.170 eenheden (of +1,55%).

Deze toename geldt zowel voor de mannen in hoofdberoep (van 475.075 naar 482.633 eenheden of +1,59%), als voor de vrouwen (van 247.866 naar 251.537 eenheden of +1,48%).

Het aantal zelfstandigen in bijberoep stijgt ook in 2018: 268.997 tegenover 259.173 in 2017. De mannelijke bijberoepers kenden een stijging van 153.631 naar 157.930 (+2,80%) terwijl de vrouwelijke bijberoepers een nog sterkere toename kenden van 105.542 naar 111.067 (+5,23%).

Evolutie van het aantal zelfstandigen (zelfstandigen + help(st)ers)

Per taalgebied en bedrijfstak

 

Taalgebieden jaren (1)

Bedrijfstak

Totaal

Landbouw

Visserij

Nijverheid

Handel

Vrije

beroepen

Diensten

Diversen

Nederlands taalgebied

2015

55.072

433

132.647

208.241

168.213

57.303

13.598

635.507

2016

57.788

402

142.524

206.941

180.787

52.609

8.514

649.565

2017

59.894

402

147.956

207.608

190.023

52.818

8.531

667.232

2018

63.054

392

152.968

205.408

197.743

52.675

10.196

682.436

Frans taalgebied

2015

26.199

111

56.166

88.158

87.199

21.110

2.107

281.050

2016

27.267

116

57.448

87.583

91.843

20.872

1.522

286.651

2017

27.897

131

59.123

88.235

95.727

21.385

1.772

294.270

2018

28.975

133

60.670

87.892

99.290

21.670

1.498

300.128

Tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad

2015

1.319

18

28.727

28.862

36.151

5.620

1.598

102.295

2016

1.858

14

29.883

28.382

37.584

5.731

1.035

104.487

2017

2.099

13

31.360

27.897

39.087

5.884

1.044

107.384

2018

2.649

18

32.982

27.429

40.288

6.010

1.116

110.492

Duits taalgebied

2015

1.237

4

1.473

1.613

1.437

596

54

6.414

2016

1.226

4

1.435

1.608

1.533

583

27

6.416

2017

1.217

5

1.439

1.634

1.583

572

25

6.475

2018

1.185

5

1.435

1.575

1.592

564

32

6.388

Het Rijk

2015

83.827

566

219.013

326.874

293.000

84.629

17.357

1.025.266

2016

88.139

536

231.290

324.514

311.747

79.795

11.098

1.047.119

2017

91.107

551

239.878

325.374

326.420

80.659

11.372

1.075.361

2018

95.863

548

248.055

322.304

338.913

80.919

12.842

1.099.444

Buitenland (2)

2015

388

17

2.551

4.357

2.179

484

227

10.203

2016

525

17

2.944

4.534

2.627

542

214

11.403

2017

642

18

3.430

4.668

2.844

597

203

12.402

2018

795

16

3.755

4.786

3.023

620

207

13.202

Totaal regeling

2015

84.215

583

221.564

331.231

295.179

85.113

17.584

1.035.469

2016

88.664

553

234.234

329.048

314.374

80.337

11.312

1.058.522

2017

91.749

569

243.308

330.042

329.264

81.256

11.575

1.087.763

2018

96.658

564

251.810

327.090

341.936

81.539

13.049

1.112.646

(1) Toestand op 31 december
(2) Dit zijn de zelfstandigen die niet in België gedomicilieerd zijn, maar hier wel hun activiteit uitoefenen.

 

Bij de vrije beroepen is er opnieuw een sterk stijgende tendens: van 329.264 naar 341.936 of + 3,85%.

De nijverheid kent eveneens een stijging: van 243.308 naar 251.810 of + 3,49%.

In de primaire sector ziet men opnieuw een stijging van 5,31%. In de landbouw is er een toename van 5,35% (van 91.749 naar 96.658) terwijl de visserij terugvalt van 0,88% (van 569 naar 564).

De dienstensector steeg licht met 0,35% (van 81.256 naar 81.539) en de handel kent een kleine daling van -0,89% (van 330.042 naar 327.090).

Evolutie van het aantal starters

Verdeling volgens bedrijfstak

 

Jaar

Landbouw

Visserij

Nijverheid

Handel

Vrije beroepen

Diensten

Diversen

Totaal

2014

5.155

19

24.175

29.826

29.471

6.663

1.535

96.844

2015

6.951

19

25.595

29.626

29.052

6.563

5.394

103.200

2016

8.370

41

29.316

31.343

31.688

6.980

1.457

109.195

2017

8.038

45

31.746

31.162

34.696

7.424

1.490

114.601

2018

8.321

22

33.802

30.274

33.433

7.805

5.343

119.000

Evolutie van het aantal meewerkende echtgenoten

 

Jaar (toestand op 31 december)

Ministatuut

Maxistatuut

Totaal

Mannen

Vrouwen

Totaal

Mannen

Vrouwen

Totaal

Mannen

Vrouwen

Totaal

2014

421

6.310

6.731

3.115

20.645

23.760

3.536

26.955

30.491

2015

350

5.421

5.771

3.176

20.209

23.385

3.526

25.630

29.156

2016

281

4.578

4.859

3.161

19.678

22.839

3.442

24.256

27.698

2017

222

3.877

4.099

3.101

19.068

22.169

3.323

22.945

26.268

2018

186

3.372

3.558

2.994

18.290

21.284

3.180

21.662

24.842

 

De laatste jaren is het aantal aangesloten meewerkende echtgenoten gedaald. Dit is ook het geval in 2018. Op 31 december 2018 waren 24.842 personen (3.180 mannen en 21.662 vrouwen) aangesloten als meewerkende echtgenoot [ministatuut: 3.558 (186 mannen en 3.372 vrouwen); maxistatuut: 21.284 (2.994 mannen en 18.290 vrouwen)], wat een daling van 1.426 eenheden of – 5,43% betekent tegenover 2017. Zowel het ministatuut als het maxistatuut kennen een daling: het ministatuut – 541 eenheden of – 13,20%; het maxistatuut – 885 eenheden of – 3,99%.

Evolutie van het aantal verzekeringsplichtigen en het aantal starters

Volgens de nationaliteit voor de periode 2016-2018

 

Nationaliteiten

Aantal verzekeringsplichtingen (31 december)

Aantal starters

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Nationaliteit behoort tot de Europese Unie

België

Duitsland

Griekenland

Spanje

Frankrijk

Italië

Nederland

Portugal

Verenigd Koninkrijk

Polen

Bulgarije

Roemenië

Andere EU-lidstaten

943.299

2.572

1.570

3.382

12.919

10.855

16.612

4.564

2.690

8.440

5.363

23.450

3.074

967.751

2.582

1.631

3.557

13.396

11.055

16.957

4.917

2.472

8.351

5.498

25.455

3.210

978.357

2.730

1.831

4.004

16.031

14.068

17.546

5.383

2.470

8.534

5.781

29.319

3.478

82.437

307

258

733

1.883

1.340

2.204

1.223

356

1.573

2.256

8.843

650

86.384

305

280

764

2.015

1.494

2.251

1.325

344

1.441

2.356

9.363

672

86.467

333

326

818

2.425

1.767

2.485

1.339

413

1.487

2.445

11.631

808

Subtotaal 1.

1.038.790

1.066.832

1.089.532

104.063

108.994

112.744

Nationaliteit behoort niet tot de Europese Unie

Marokko

Turkije

India

China

Pakistan

USA

Andere niet-EU-lidstaten

2.692

2.491

1.042

1.846

980

565

10.115

2.839

2.522

1.040

1.905

926

538

11.161

3.100

2.737

1.077

2.302

937

597

12.364

734

608

224

308

265

78

2.915

835

644

213

281

204

79

3.351

906

705

213

340

212

106

3.774

Subtotaal 2.

19.731

20.931

23.114

5.132

5.607

6.256

Totaal aantal vreemdelingen

115.222

120.012

134.289

26.758

28.217

32.533

Nationaliteit niet gekend

Niet gekend

1

0

0

0

0

0

Algemeen totaal

1.058.522

1.087.763

1.112.646

109.195

114.601

119.000

 

Op 31 december 2018 noteren we 134.289 aangesloten zelfstandigen en helpers van vreemde nationaliteit. Vergeleken met 2017 is er een stijging met 14.277 eenheden of +11,90%. De Roemeense, Nederlandse en Franse nationaliteiten zijn het sterkst vertegenwoordigd. Het aantal Roemenen is fors gestegen vergeleken met 2017 (een stijging van +15,18%: van 25.455 in 2017 naar 29.319 in 2018). Vergeleken met 2017 kent het aantal Nederlanders een stijging (van 16.957 in 2017 naar 17.546 in 2018 of +3,47%). Vergeleken met 2017 stelt men ook een forse stijging van het aantal Fransen vast (van 13.396 naar 16.031 of +19,67%).

In 2018 waren er 32.533 startende vreemdelingen. Zij vertegenwoordigen 27,34% van het totaal aantal starters (119.000 eenheden) wat meer dan 1/4 is (24,50% in 2016 en 24,62% in 2017).

 

Bij de groep niet-Belgische starters bezet de Roemeense nationaliteit in 2018, de 1ste plaats in de rangschikking van "grootste vertegenwoordiging van niet-Belgische nationaliteit" met 11.631 starters. Vergeleken met 2017 (9.363 Roemeense starters) betekent dit een toename van 24,22%.

In dezelfde rangschikking bekleedt Nederland de 2de plaats (van 2.251 in 2017 naar 2.485 in 2018 of +10,40%) en Bulgarije de 3de plaats (van 2.356 in 2017 naar 2.445 in 2018 of +3,78%).

Evolutie van de gemiddelde inkomsten

Per bedrijfstak

 

Tellingsjaren / Inkomstenjaren

Landbouw

Visserij

Nijverheid

Handel

Vrije beroepen

Diensten

Diversen

Totaal

2014 / 2011

13.198,88

32.948,95

19.678,47

18.837,34

29.636,22

12.882,53

15.526,44

20.941,88

2015 / 2012

14.001,04

41.157,24

20.020,76

19.956,15

29.896,84

13.580,16

15.268,60

21.556,25

2016 / 2013

15.074,21

36.230,73

20.137,68

20.613,65

31.094,40

13.436,20

16.727,09

22.450,31

2017 / 2014

14.787,26

37.613,88

20.642,10

21.201,01

32.072,88

14.091,97

17.891,15

23.135,56

2018 / 2015

12.478,19

35.696,60

20.195,52

20.636,59

31.234,84

13.800,16

18.311,28

22.415,99

 

De gemiddelde netto-inkomsten, die de basis vormen voor de berekening van de sociale bijdragen, dalen in 2018. Het gemiddeld referte-inkomen 2015 (waarop de voorlopige bijdragen 2018 berekend worden) bedroeg 22.415,99 euro. Dit betekent een procentuele daling van het gemiddeld referte-inkomen 2015 met - 3,11%. Bij wijze van vergelijking: voor de referte-inkomsten 2014 (voorlopige bijdragen 2017) was dit 23.135,56 euro.

De verschillen per sector blijven groot. De hoogste gemiddelde referte-inkomsten zijn terug te vinden in de visserijsector (met daarin de rederijen): 35.696,60 euro.

De sector van de vrije beroepen kent als sector op de tweede positie een gemiddeld referte-inkomen van 31.234,84 euro.

De gemiddelde beroepsinkomsten voor de andere bedrijfstakken kenden een daling vergeleken met vorig jaar:

 

  • Landbouw: -2.309,07 euro of -15,62%
  • Nijverheid: -446,58 euro of -2,16%
  • Handel: -564,42 euro of -2,66%
  • Diensten: -291,81 euro of -2,07%.

Evolutie van het aantal verzekeringsplichte vennootschappen

Per socialeverzekeringsfonds

Toestand op 31 december

 

Socialeverzekeringsfonds

2015

2016

2017

2018

Group S

20.375

20.918

21.568

21.869

Xerius

78.980

85.028

91.611

98.691

Liantis

78.654

82.505

86.532

90.064

Partena

52.838

53.617

54.681

54.927

Acerta

114.016

116.329

118.860

121.838

Securex Integrity

52.737

54.381

55.857

58.406

Incozina

5.092

5.249

5.185

5.462

Multipen

5.487

5.570

5.699

5.756

Steunt Elkander

5.259

5.359

5.563

5.616

Caisse Wallonne d’Assurances Sociales de l’U.C.M.

31.321

32.108

32.949

33.599

Nationale hulpkas voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

55.983

55.710

55.398

54.951

Totaal

500.742

516.774

533.903

551.179

Evolutie van het aantal verzekeringsplichtige vennootschappen

Per gewest

 

Gewest

2015

2016

2017

2018

Vlaams gewest

309.958

320.093

330.927

342.975

Waals gewest

114.750

118.377

122.071

125.097

Brussels gewest

74.848

77.051

79.557

81.209

Onbekend adres

1.186

1.253

1.348

1.898

Totaal

500.742

516.774

533.903

551.179

 

Op 2 jaar tijd bedraagt de stijging bij de verzekeringsplichtige vennootschappen die de jaarlijkse bijdrage verschuldigd zijn meer dan 30.000 eenheden (516.774 in 2016 / 533.903 in 2017 / 551.179 in 2018).

Evolutie van het aantal gefailleerde vennootschappen

Per gewest

 

Gewest

2015

2016

2017

2018

Vlaams gewest

3.510

3.594

3.183

3.076

Waals gewest

1.688

1.407

1.445

1.492

Brussels gewest

1.731

1.594

1.994

2.440

Onbekend adres

6

6

0

19

Totaal

6.935

6.601

6.622

7.027

Aantal student-zelfstandigen

Per leeftijd en bedrijfstak

 

Leeftijd (in jaren)

Landbouw

Visserij

Nijverheid

Handel

Vrije beroepen

Diensten

Diversen

Totaal

18

27

0

39

92

71

14

5

248

19

43

0

182

222

233

23

17

720

20

67

0

175

297

397

41

16

993

21

103

0

195

346

554

47

11

1.256

22

107

0

165

350

595

26

13

1.256

23

107

0

135

299

496

15

17

1.069

24

50

0

98

207

346

15

8

724

25

0

0

1

4

12

0

0

17

TOTAAL

504

0

990

1.817

2.704

181

87

6.283

 

Sinds 1 januari 2017 kunnen de studenten die een zelfstandige activiteit uitoefenen, genieten van een nieuw statuut als student-zelfstandige.

Op 31 december 2018 werden er 6.283 student-zelfstandigen geteld, vergeleken met 5.008 op 31 december 2017 (of + 25,46%). De top 3 van de sectoren waar we hen terugvinden, is identiek aan de totaliteit van de zelfstandigen. Meer specifiek zijn de vrije beroepen goed vertegenwoordigd met 2.704 student-zelfstandigen (43,04%). Op de tweede plaats krijgen we de handel met 1.817 eenheden (28,92%) en op de derde plaats de industrie met 990 student-zelfstandigen (15,76%).

Verdeling van het aantal gepensioneerden

Volgens het geslacht en de aard van het pensioen - evolutie 1.01.2015 - 1.01.2018

 

Gehuwd, rustpensioen gezin

Jaren

Mannen

Vrouwen

Totaal

1.01.2015

102.602

410

103.012

1.01.2016

99.945

421

100.366

1.01.2017

98.308

484

98.792

1.01.2018

96.051

532

96.583

Gehuwd, rustpensioen alleenstaande

Jaren

Mannen

Vrouwen

Totaal

1.01.2015

78.960

64.947

143.907

1.01.2016

83.304

66.279

149.583

1.01.2017

88.240

68.740

156.980

1.01.2018

93.631

70.973

164.604

Niet-gehuwd, rustpensioen alleenstaande

Jaren

Mannen

Vrouwen

Totaal

1.01.2015

69.071

52.279

121.350

1.01.2016

72.603

55.008

127.611

1.01.2017

75.092

57.373

132.465

1.01.2018

78.526

60.258

138.784

Rust- en overlevingspensioen

Jaren

Mannen

Vrouwen

Totaal

1.01.2015

5.594

97.937

103.531

1.01.2016

5.649

97.320

102.969

1.01.2017

5.623

97.356

102.979

1.01.2018

5.787

97.101

102.888

Overlevingspensioen

Jaren

Mannen

Vrouwen

Totaal

1.01.2015

358

54.238

54.596

1.01.2016

361

52.030

52.391

1.01.2017

408

50.010

50.418

1.01.2018

419

47.906

48.325

Totaal

Jaren

Mannen

Vrouwen

Totaal

1.01.2015

256.585

269.811

526.396

1.01.2016

261.862

271.058

532.920

1.01.2017

267.671

273.963

541.634

1.01.2018

274.414

276.770

551.184

 

In de regeling voor zelfstandigen neemt het totaal aantal gepensioneerden toe van 541.634 in 2017 tot 551.184 in 2018 (tellingsdatum = 1 januari).

De toename weerspiegelt zich voornamelijk bij de personen die een rustpensioen met tarief als alleenstaande genieten (zowel bij de gehuwden als de niet-gehuwden).