De zelfstandigen

De zelfstandigen

De Nationale Hulpkas van het RSVZ (CNH) heeft als opdracht de zelfstandigen die binnen de door de wet opgelegde termijn geen socialeverzekeringsfonds hebben gekozen, ambtshalve aan te sluiten. In 2018 waren deze ambtshalve aangeslotenen goed voor 76,59 % van het totaal aantal aansluitingen. Dit is een kleine stijging ten opzichte van 2017 (74,36%). Dit kan verklaard worden doordat de strijd tegen fraude verder opgedreven werd en de processen-verbaal vaak resulteerden in een ambtshalve aansluiting.

 

Het aandeel van buitenlandse zelfstandigen wordt steeds belangrijker. Deze dossiers vragen een gepersonaliseerde aanpak, een uitgebreide technische kennis en een groot empathiegevoel van de dossierbeheerders.

 

Het aandeel van de zelfstandigen in bijberoep daalde lichtjes (22,23 % in 2017 en 21,99 in 2018).

 

Het aantal gepensioneerde zelfstandigen stijgt ook in 2018 en bedraagt 25,58 %.

 

Een telkens weerkerend fenomeen is dat het gemiddeld jaarlijks inkomen van de leden van de CNH een flink stuk onder het nationaal gemiddelde ligt: 15.056,01 euro tegenover 17.905,18 euro.

 

Sinds 2018 kunnen startende zelfstandigen in aanmerking komen voor verminderde sociale bijdragen als primostarter. Aangeslotenen die in aanmerking kwamen, werden hierover persoonlijk geïnformeerd. Daarnaast werden voor alle zelfstandigen ook bijkomende drempels voor vermindering van bijdragen ingevoerd.

 

De dossierbeheerders stonden de leden van de Hulpkas hiervoor bij met raad en daad.

 

De grote opdracht tot harmonisering van de procedures binnen de CNH werd in 2018 met grote ijver verder uitgevoerd en resulteerde in een gedeelde en voor iedere dossierbeheerder toegankelijke informatie-omgeving.