De vennootschappen

De vennootschappen

In 2018 voltooide de afdeling Vennootschappen van de Nationale Hulpkas (CNH-SOV) de dematerialisatie van de bestaande dossiers. Dit zijn alle actieve dossiers en dossiers van vennootschappen in stopzetting van activiteit met een debetsaldo. Hierdoor kunnen de dossierbeheerders ook alle nodige gegevens op afstand consulteren (bijvoorbeeld bij telewerk).

 

Op informaticaniveau laat een nieuwe functionaliteit voortaan toe om vanuit de informaticatoepassing een brief aan de notarissen en gerechtsdeurwaarders op te stellen in het kader van de zogenoemde "4de weg", en dit voor de gevallen waarbij het socialeverzekeringsfonds over geen enkele uitvoerbare titel beschikt.

 

Met de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming op 25 mei 2018 (GDPR), heeft de dienst CNH-SOV een bijkomende procedure ingevoerd. Op die manier worden de persoonsgegevens van aangeslotenen (zaakvoerders en bestuurders van vennootschappen, boekhouders, ...) beter beschermd en wordt ook de veiligheid van de informaticastromen versterkt.