Sequoia

Sequoia

Ook in 2018 werd veel werk verricht om een uniek elektronisch dossier te creëren voor elke zelfstandige en onderneming via de nieuwe toepassing Sequoia.

 

Voor een vlottere afhandeling van de vragen over de pensioenberekening, werden de identificatiegegevens van alle zelfstandigen in Sequoia opgenomen.

 

De aanvragen voor kwijtschelding van verhogingen voor de zelfstandigen worden sinds december 2018 volledig elektronisch afgehandeld. Met de centralisatie van deze aanvragen wil het RSVZ ook voor uniformiteit in de genomen beslissingen zorgen.

 

Daarnaast werden talrijke analyses opgestart en gefinaliseerd in de aanloop naar de ontwikkelingen en integratie in 2019, zoals die van de behandeling van de aanvragen voor vrijstelling van sociale bijdragen, de opvolging van fraudedossiers, de transversale integratie van de inspectieopdrachten van het RSVZ en de behandeling van invaliditeitsonderzoeken.

 

Alle analyses, testen en voorbereidingen gebeurden in overleg met onze partners, zoals de socialeverzekeringsfondsen.