Lancering dienst externe audit en Toezichtscomité

Lancering dienst externe audit

en Toezichtscomité

Op 1 januari 2019 zou de Inspectiedienst (controle van de socialeverzekeringsfondsen) van de FOD Sociale Zekerheid- DG Zelfstandigen naar het RSVZ worden overgebracht als externe auditdienst. Om deze nieuwe externe auditdienst en het begeleidende Toezichtscomité een vliegende start te geven, werden in 2018 de nodige voorbereidingen getroffen.

 

Om de overdracht van bevoegdheden inzake de controle van de socialeverzekeringsfondsen te vertalen binnen het RSVZ, werd voorgesteld om in de wetgeving te voorzien in de oprichting van een dienst Externe Audit en een Toezichtscomité. In dit kader werden Auditcharters opgemaakt die de externe auditors bijkomende garanties geven om onafhankelijk te werken.

 

Tijdens het eerste semester werden 7 workshops georganiseerd om de externe auditors de theoretische kennis en auditmethodologie mee te geven om zo samen beslissingen te nemen over de structuur en werking van de toekomstige auditdienst.

 

  • de toelichting van de auditstandaarden en systemen van interne controle;
  • de analyse van de bestaande controlemanier;
  • een gap-analyse;
  • het definiëren van een gewenste ‘to be’-situatie;
  • het in kaart brengen van het audituniversum;
  • de opmaak van een risicogebaseerd auditplan;
  • het bekijken van de toenmalige en gewenste toegangen tot data;
  • het nadenken over het belonen en sanctioneren van de geauditeerden;
  • de beslissing over de structuur van de nieuwe auditdienst.

 

Sinds september werden 10 bijkomende opleidingsdagen georganiseerd om de externe auditors te leren auditeren in de praktijk. Er werd achtergrondkennis voorzien, templates werden aangereikt en er was toelichting over hoe een audit in de praktijk plaatsvindt door iedere stap van een audit samen met de interne auditeur uit te voeren gedurende een audit bij het RSVZ.

 

Eind 2018 was de dienst Externe Audit klaar om vanaf 2019 de socialeverzekeringsfondsen te auditeren.