Informatiebeheer

Informatiebeheer

In 2018 werd een nieuwe overkoepelende dienst, Informatiebeheer (GIB = Gestion de l'information/Informatiebeheer), opgericht. Deze omvat drie kleinere diensten: de dienst Repertorium, de dienst Statistieken en de dienst Business Intelligence. Het Informatiebeheer maakt deel uit van de directie Financiën, Studiën en Informatiebeheer.

 

De oprichting van deze dienst sluit aan bij de visie van het RSVZ, dat ernaar streeft om het kennis- en expertisecentrum voor het sociaal statuut te zijn. GIB staat immers in voor het beheer en de centralisatie van een groot gedeelte van de informatie waarover het RSVZ beschikt, zowel van de core-business, de referentiegegevens als van de dagelijkse werking in haar diverse aspecten.

 

GIB is voortaan het centrale contactpunt voor de interne en externe partners.

 

Onder meer de ontwikkeling van synergieën tussen diensten, het stroomlijnen van de processen, de continue kwaliteitscontrole van de referentiegegevens, het rekening houden met de richtlijnen rond GDPR, de internalisering van de expertise, stellen deze dienst in staat om snel te reageren op de hoge en dringende verwachtingen van de partners, maar ook om proactief in te grijpen.

 

De taken van GIB zijn onder meer:

 

  • Het beheer van de gegevens en de gegevensstromen van de Kruispuntbank van het sociaal statuut;
  • Verantwoordelijke voor het Algemeen repertorium der zelfstandigen;
  • Beheerder van het secundair netwerk van het sociaal statuut der zelfstandigen;
  • Leverancier van statistieken over de onderworpenen en de begunstigden;
  • Ondersteuning voor een betere opvolging van de operationele gegevens en van de kritische performantie-indicatoren.

 

De opbouw van GIB is in volle ontwikkeling. Zo loopt het luik Business Intelligence (met daarin het project Mouseion) parallel met het project Sequoia.

 

Voor dit project Mouseion lag de focus in 2018 voornamelijk op:

 

  • De integratie van de interactieve statistieken;
  • De rapportering van de nieuwe procedure bij vrijstellingen van sociale bijdragen en de kwijtschelding van de verhogingen;
  • De opvolging van het activiteitenverslag en van de indicatoren die zijn opgenomen in de bestuursovereenkomst;
  • De nieuwe tools voor de diensten Eerlijke Concurrentie en Externe Audit.