Dienst Vrijstelling van bijdragen

Dienst Vrijstelling van bijdragen

In 2018 werden de wettelijke bepalingen rond het aanvragen van een vrijstelling van sociale bijdragen als zelfstandige hervormd. Vroeger kwamen zelfstandigen in aanmerking voor een vrijstelling van bijdragen wanneer zij "zich in een staat van behoefte of een staat die deze toestand benadert" bevonden. Voortaan moet een zelfstandige kunnen aantonen dat hij/zij "zich in een moeilijke financiële of economische situatie van tijdelijke aard bevindt". Vennootschappen kunnen daarnaast niet langer vragen om ontheven te worden van hun hoofdelijke aansprakelijkheid.

 

Parallel werd de beslissingsbevoegdheid van de Commissie voor vrijstelling van de FOD Sociale Zekerheid overgeheveld naar het RSVZ. Sinds 1 januari 2019 worden aanvragen behandeld door het RSVZ. Zelfstandigen kunnen nu ook de beslissingen betwisten bij een Beroepscommissie die ingesteld wordt bij het RSVZ.