Auditcomité en interne audit

Auditcomité en interne audit

Ook in 2018 probeerden de dienst Interne Audit en het Auditcomité bij te dragen tot het realiseren van de doelstellingen van het RSVZ. Dit met het oog op de permanente verbetering van de dienstverlening aan de zelfstandige ondernemer.

 

In 2018 lag de nadruk op de voorbereiding van de opstart van de dienst Externe Audit en het Toezichtscomité. De Inspectiedienst (controle van de socialeverzekeringsfondsen) van de FOD Sociale Zekerheid - DG Zelfstandigen zou immers op 1 januari 2019 naar het RSVZ worden overgebracht en omgevormd tot externe auditdienst.

 

Er werden workshops en opleidingen georganiseerd, om de externe auditors de theoretische en praktische kennis rond auditmethodologie mee te geven en om samen beslissingen te nemen over de structuur en werking van de toekomstige auditdienst.

 

Het Auditcomité voorzag in de nodige toelichting bij de structuur, de werking en de gegarandeerde onafhankelijkheid van de dienst Externe Audit en het Toezichtscomité ten opzichte van verschillende instanties.

 

Daarnaast werden in 2018 twee audits uitgevoerd :

 

  • één over het IT- portfoliomanagement,
  • één over de behandeling van de informatievragen door de diensten Vennootschappen, Nationale Hulpkas, Pensioenen, Verplichtingen en Publieke mandatarissen. Deze laatste audit werd uitgevoerd in samenwerking met de auditors van de nieuwe dienst Externe Audit. Op die manier konden de externe auditors praktijkervaring opdoen nog voor de start van hun externe auditdienst.

 

De uitvoering van de aanbevelingen uit deze en voorgaande audits werden opgevolgd, en het Auditcomité kon vaststellen dat er een grote bereidwilligheid bestaat om een positief gevolg te geven aan de audits. Als gevolg hiervan blijft het aantal grote en middelmatige risico's afnemen.

 

De organisatiebeheersing werd verder ontwikkeld. Halfjaarlijks werd de risicomap bestaande uit de belangrijkste risico's per kernopdracht in een globaal overzicht besproken en up-to-date gebracht door de directieraad, en daarna toegelicht aan het Auditcomité.

 

Het Auditcomité besteedde ook veel aandacht aan een meer gedetailleerde invulling van de opdracht van de revisoren (meer nazicht van de interne controle van de financiële processen), in samenwerking met de minister van zelfstandigen, de regeringscommissarissen van de voogdijminister en de minister van begroting, en de revisoren.