Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) zet bij haar digitale communicatie in op toegankelijkheid. Wij verbeteren voortdurend onze gebruikerservaring en passen hierbij de relevante toegankelijkheidsstandaarden toe.

 

Het RSVZ streeft ernaar zijn websites toegankelijk te maken volgens de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties(externe link).

 

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op https://rsvzjaarverslag.be/2020/.

Maatregelen om de toegankelijkheid te verbeteren

Wij nemen een aantal initiatieven om de toegankelijkheid van onze website te verhogen:

  • We nemen webtoegankelijkheid op in onze communicatiestrategie en in onze richtlijnen.
  • We betrekken interne en externe specialisten.
  • Onze collega’s hebben opleidingen in toegankelijkheidsstandaarden en communicatiestrategieën gevolgd.
  • We werken samen met AnySurfer, een dienstverlenende organisatie voor blinden en slechtzienden in Vlaanderen en Brussel.

Nalevingsstatus

Er bestaan officiële standaarden en afspraken die bepalen wat webtoegankelijkheid precies inhoudt. Als je voldoet aan die standaarden, dan kan iedereen, met of zonder een beperking, en in elke context, toegang krijgen tot je online informatie en diensten.

 

De referentie in die standaarden zijn de WCAG of Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1. Er zijn drie niveaus waarop je deze regels kan implementeren: niveau A, niveau AA en niveau AAA.

 

Deze website is gedeeltelijk conform aan WCAG 2.1 niveau AA omdat een aantal delen niet conform deze regels zijn.

Toegankelijkheidsaudit

De toegankelijkheid van onze website werd geëvalueerd aan de hand van een kritische analyse uitgevoerd met BOSA Accessibility Check.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld door de dienst Communicatie van het RSVZ.

 

Vragen of opmerkingen bij de toegankelijkheidsverklaring? Mail ze naar mailcom@rsvz-inasti.fgov.be .

 

Laatste update: 25/06/2021.

Feedback en contactgegevens

Feedback op onze inspanningen om onze website toegankelijk te maken? Mail naar mailcom@rsvz-inasti.fgov.be

Handhavingsprocedure

Krijg je geen antwoord, of ben je niet tevreden met het antwoord dat je krijgt? Neem dan contact op met de federale ombudsdienst: contact@federaalombudsman.be .