Personeel

Enkele cijfers over
het personeel

Medewerkers van het RSVZ rond een bureau

In 2019 is onze personeelsbezetting bij het RSVZ sterk gestegen. Die stijging heeft te maken met de integratie van de DG Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid. Uit de cijfers blijkt ook een toenemend aantal personeelsleden van niveau B (niveau bachelor).

De reden?

De toenemende complexiteit van de functie van dossierbeheerder. Een van de doelstellingen van ons personeelsplan 2020 is dan ook om de upgrade van het personeel van niveau C (met een diploma van het hoger secundair onderwijs) naar niveau B mogelijk te maken. 

Hoe?

  • door de overgang naar functies van niveau B te realiseren,
  • door loopbaanperspectieven voor het personeel te creëren.

In 2019 werden ook de eerste stappen gezet in het kader van het project "strategisch personeelsplan". De dienst Pensioenen heeft de vereisten geïdentificeerd waaraan de profielen tegen 2028 zullen moeten voldoen, rekening houdend met de toekomstige uitdagingen waaraan we het hoofd zullen moeten bieden. In dat kader werd een actieplan uitgewerkt.

Evolutie van het aantal personeelsleden van 2015 tot 2019

 

 

0
medewerkers

Met de volgende indeling:

523 vrouwen

275 mannen

514 telewerkers

405 Nederlandstaligen0%

393 Franstaligen0%

15%

Contractuelen

85%

Statutairen

19%

Deeltijds

81%

Voltijds

Verdeling volgens niveau

Niveau A0%

Niveau B0%

Niveau C0%

Niveau D0%

Verdeling volgens leeftijd

60-65 jaar oud0%

50-59 jaar oud0%

40-49 jaar oud0%

30-39 jaar oud0%

18-29 jaar oud0%